U bent hier
>
Basisinformatie over Astrologie
Weighted values
Index 26 november 2022

DJIA:
Zilver:

Lees meer »
Printen

FAQ Astrologie, beknopte uitleg en termen

 

 • Wat is astrologie?
  Antwoord: "De astrologische leer richt zich op de waargenomen overeenkomsten tussen gebeurtenissen op aarde en bewegingen van planeten en hemellichamen in het zonnestelsel. Wij nemen de planeten waar aan de zodiak, dezelfde baan die de Zon 'lijkt' te beschrijven langs de hemel. De Zon beweegt natuurlijk niet (althans niet waarneembaar!), de aarde en planeten wel. Astrologie is de oudste leer ter aarde en staat feitelijk aan de wieg van vele kennisgebieden, zoals astronomie en de geneeskunst. De namen van de dagen van de week zijn afgeleid van planetennamen: ZONdag, MAANdag, dinsdag = MARDI (Frans, Mars), woensdag = MERCREDI (Frans, Mercurius) donderdag = JEUDI (Fr., Jupiter) vrijdag VENDREDI (Fr., Venus) en zaterdag SATURDAY, (Engels) Saturnus."
   
 • Wat is het verschil tussen astrologie en astronomie?
  Antwoord: "Het punt waar men de Zon waarneemt als dag en nacht overal ter aarde even lang zijn aan het begin van een jaar, bepaalt in astrologie waar de zodiak op 0 graden Ram begint en markeert het begin van de lente. De zodiak is ingedeeld in twaalf stukken met dezelfde naam als de astronomische sterrenbeelden doch ze zijn feitelijk niet hetzelfde. Dit is de bron van veel onbegrip. De hoek van waaruit astroolgie en astronomie naar de hemel kijken is door de draaiing van de aardas in 26.000 jaar slechts een maal gelijk, zoals het rond het jaar 0 van onze jaartelling bijvoorbeeld ook was. Vanaf het moment dat de Zon op het astrologische punt 0 graden Ram staat, begint op het Noordelijk Halfrond op aarde de lente en niet als de Zon aan het begin van he astronomische sterrenbeeld Ram staat, want dan is het gewoon nog winter op aarde."
   
 • Zijn er wetenschappelijke bewijzen dat astrologie werkt?
  Antwoord: "Ja, de nieuwe wetenschap toont in een aantal gevallen de "invloed" van astronomische cycli op het leven op Aarde aan. Een overzicht hiervan voor deze website is in de maak."
   
 • Wat zijn aspecten?
  Antwoord: "Wanneer astrologen spreken over een zgn. driehoek, dan bedoelen ze dat twee planeten of hemellichamen op een afstand van elkaar staan die een derde van de zodiak bedraagt. De zodiak is 360 graden, een driehoek dus 120. Net zo, betreft het een vierkant wanneer het 90 graden betreft. Voor alles geldt: als vwaargenomen vanaf ons referentiepunt aarde. De energie van planeten en/of hemellichamen beïnvloedt elkaar in harmonieuze zin bij een driehoek en in mindere mate bij een sextiel (60 graden), een oppositie (180 gr.) en een vierkant hebben daarentegen een disharmonieus effect. "
   
 • Heliocentrisch, wat is dat?
  Antwoord: "Heliocentrisch betekent gezien vanuit de positie van de zon. In de relatie tussen de gebeurtenissen op aarde en de standen van de planeten worden die planetenstanden normaliter in de geokosmische studies altijd vanaf de aarde bezien, dit heet geocentrisch. Vanuit heliocentrisch standpunt kunnen de planeten een andere tekenachtergrond hebben dan vanuit geocentrisch standpunt. Beide tekenachtergronden hebben hun invloed op de betreffende planeten. "
   
 • Wat betekent 'Ingressie'?
  Antwoord: "Overstap van planeet in een volgend dierenriemteken.
  De dierenriem wort gevormd door de baan die schijnbaar door de zon, die opkomt en ondergaat, gemaakt wordt. Die baan is an de hand van de seizoenen verdeeld in twaalf dierenriemtekens, waarlangs wij vanaf aarde de planeten hun rondje om de Zon zien maken. Wanneer een planeet zover in een dierenriemteken is opgeschoven dat hij in een volgend teken terechtkomt, spreken wij van een ingressie. Ingressies komen overeen met veranderingen in de sferen en stemmingen, zo kan bijvoorbeeld de financiële wereld een moeilijkere tijd tegemoet zien wanneer Venus, de planeet die o.a. over waarden en geld heerst, haar intrede in het teken Schorpioen doet. (Dit is jaarlijks rond oktober.) "
   
 • Wat is een 'Orb'?
  Antwoord: "Letterlijk: marge.
  Preciezer uitgelegd is het de afwijking in de tijd die men een aspect tussen planeten toestaat."
   
 • Wat betekent 'Retrograde'?
  Antwoord: "Letterlijk: teruggaand, teruglopend.
  Vanaf de aarde gezien, lijkt het soms of een andere planeet of hemellichaam die een ronde langs de zon maakt, achteruit loopt. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het beeld vanuit elkaar passerende treinen. Een planeet die retrograde of achteruit loopt, is in zijn uitwerking meer introvert, reageert langzamer, de aardse omstandigheden die met de specifieke planeet te maken hebben, hebben meer tijd nodig voor reflectie. Bijvoorbeeld: een retrograde Mercurius, planeet van de handel, communicatie en verkeer, kan voor meer vergissingen, versprekingen, afzeggen van afspraken, onduidelijke periodes op de beurs, en opstoppingen in het verkeer zorgen. "
   
 • Wat betekent 'Stationair'?
  Antwoord: "Een planeet die van richting verandert, van direct lopend naar retrograde en andersom, heeft enige tijd nodig om tot een complete stilstand te komen om vandaaruit de andere richting te kiezen. Dit noemt men een stationaire planeet. Een stationaire planeet heeft een grotere invloed dan anders op de gebieden die hij/zij vertegenwoordigt. "
   
 • Wat betekent 'Void of course'?
  Antwoord: "Een planeet heet in teken void of course te staan als hij in zijn verdere loop door dat teken naar de laatste graad ervan, géén aspecten meer met andere planeten maakt. Er zal dan geen duidelijke actie meer van die planeet uitgaan op het gebied wat gerepresenteerd wordt. Zo zijn bijvoorbeeld de uren waarin de Maan void of course staat, de uren waarin men nergens duidelijk voor in de stemming is, en men moeilijk tot actie overgaat. Wat het ook is dat in die tijd opgestart wordt, het zal niet gemakkelijk van de grond komen. "
   
 • Wat bedoelt men (bij een aspect)met 'Wassend' ?
  Antwoord: "De term wassend wordt gebruikt wanneer een snellere planeet of hemellichaam in zijn cyclus van de langzamere planeet wegloopt in de richting van een 180º aspect, een oppositie. Bijvoorbeeld, het eerste vierkant van de Maan, dat wordt een wassend aspect genoemd. "