U bent hier
>
Vermogensbeheer
Weighted values
Index 20 juni 2024

DJIA:
Zilver:

Lees meer »
Printen

Cyclusanalyse & Patronensamenhang (CAPS) - in vermogensbeheer

 

Beheerd beleggen volgens de markettimingmethode 

Voor degenen die hun beleggingsportefeuille willen laten floreren tijdens economische groei;
maar ook willen kunnen beschermen tegen periodes van economische tegenslag
 

 

De Markettimingmethode is ontstaan uit historisch dataonderzoek dat cyclisch gedrag van financiële markten en producten aantoont, alswel de samenhang met natuurlijke planetencycli: een analysemethode die toekomstig marktgedrag kan prognosticeren. Opvallende voorbeelden ervan zijn: het eind vorige eeuw  prognosticeren van de Grote Recessie vanaf 2008, de oliebubbel van 2008 en de daling in aandelenbeurzen tot in maart 2020.
Het wordt toegepast in Vermogensbeheer in Nederland sinds 2018.

 

Financiële astrologie als graadmeter beursklimaat

Lavendel flowers a Gift from Nature Uit historisch onderzoek naar beursdata bleek dat beurzen niet random, maar in weerkerende cycli en patronen bewegen. Vervolgonderzoek toont door de geschiedenis heen een gewogen samenhang tussen cycli van planeten en marktgebeurtenissen. Deze data over historisch marktgedrag is de basis van de markettimingmethode en wordt aangevuld met fundamentele en technische analyse.

 

Beleggingen in de CAPS-beleggingsstrategie worden uitgevoerd voor cliënten bij Today’s Group te Hilversum, op input van MMA-marktanalist Irma Schogt en back-up van een internationale MMA-analist uit Zwitserland.

 

Defensieve trendvolgende strategie

Voor defensief beleggen op lange termijn volgen wij de langetermijntrend, of die nu zoals meestentijds opgaand is, of dalend. Wanneer er van een trendverandering van positief naar negatief sprake is, kunnen wij onze positie aanpassen om tijdens de dalende fase bescherming te nemen en/of ook dan rendement te behalen.

De markettimingmethode is ontstaan uit historisch dataonderzoek van financiële markten. Financiële markten blijken zich in vaak weerkerende cycli en patronen te bewegen, die we marktcycli noemen, op basis van kwantitatief onderzoek. Daarnaast laat aansluitend onderzoek naar planetaire cycli zien, dat marktcycli geneigd zijn te keren rond de tijd wanneer er zekere planetenaspecten aanwezig zijn. Planetenaspecten komen overeen met het gedrag van mensen en financiële markten, als kwalitatieve indicatoren. Tezamen vormen zij, aangevuld met fundamentele en technische analyse, de markettimingmethode.

 

Het beleggingspalet

Een beleggingsportefeuille wordt opgebouwd uit de volgende categorieën

 

  • goed verhandelbare fondsen en grote beurzen zoals in Europa en Amerika;
  • grondstoffen of gerelateerde aandelen/beursgenoteerde fondsen
  • aandelen en sectoren met de beste groeiprognoses;
  • valuta’s, als belegging zowel ter afdekking van enig valutarisico - indien nodig
  • rente- en obligatie-gerelateerde producten

 

Voorbeeld aankoop 2018
CAPS maakt gebruik van de kennis uit astrologie om de best presterende sectoren te selecteren. Een aandeel dat wij in 2018 toevoegden aan de portefeuille is World Wide Wrestling Entertainment: dit aandeel nam binnen 1 jaar met meer dan 50 procent in waarde toe.

Voorbeeld aankoop 2022 van- de grootste groeier van 2023-2024
Medio oktober 2022 is vlak na de bodem rond $118-119 het aandeel NVIDIA aangekocht. Op de dag van de explosie op 25 mei 2023 naar boven $300 werd er ruim 150 procent winst op deze positie genomen. Het restant van de belegging steeg al snel naar >$400-$500 en tot zelfs boven $600.

Voorbeeld aankoop 2023
Maart 2023, daags voordat Pluto naar Waterman ging en de tech boom begon, kondigden we de komende hausse aan en kochten we aandelen van Google en Microsoft. Terugkijkend naar begin 2024 zijn deze posities respectievelijk >63 en >48 procent gestegen. Niet slecht binnen een jaar.

 

 

 

De CAPS-beleggingsstrategie is een 'Special' bij Today’s Group, samengesteld door MMA-marktanalist Irma Schogt. Als u zelf minder tijd hebt om de financiële markten te volgen, uw beleggingen wilt beschermen tegen economische tegenslag en/of uw beleggingen wilt spreiden, dan is deze dienstverlening zeer geschikt voor u. 

 

CAPS geeft terug aan de natuur

Kingfisher for CAPS with thanks to PixabayCAPS geeft een deel van haar performance-inkomsten terug aan de natuur die onze wereld leefbaar houdt. Projecten ter ondersteuning van natuur in al haar facetten kunnen op onze steun rekenen. Beleggers kiezen de projecten die onze geldelijke steun krijgen. Bijvoorbeeld om kinderen en jongeren in Europa een begeleide natuurbeleving te geven om een band met de natuur op te bouwen. Beleggers worden uitgenodigd om ideeën, suggesties te geven voor projecten die de natuur op aarde en een natuurlijke omgeving ondersteunen.
De stichting i.o. CAPS for Natural Green controleert de inkomsten en uitgaven. 

 

 

Is beleggen volgens de markettimingmethode ook iets voor u?

Maak een afspraak: neem contact met ons op voor een vrijblijvend informatie- en kennismakingsgesprek. U kunt dit doen met ons vie de telefoon of e-mail, of met Today's Group.

 

Over Schogt

Irma Schogt, eerste vrouwelijke valutahandelaar bij de ABNBank in de jaren 1985, Nederlands erkend astrologe sinds 2001, kwam in 1998 voor het eerst met deze inzicht in beursbewegingen gevende methode in aanraking. Na enige jaren onderzoek overtuigd van de kwaliteit van de inzichten, en afstuderen aan de Merriman Market Timing Academy (2023-22015, Michigan, VS) biedt Schogt sinds 2003 deze methode aan professionele en private handelaren en beleggers, via markettiming.nl en sinds 2018 als beleggingsstrategie bij Today's Group.  

 

 

¹ Merriman Market Timing Academy, Troy Michigan, VS, 2013-2015. Raymond A. Merriman, ontwikkelaar van deze methode heeft via deze academie een nieuwe generatie opgeleid om de markten op deze wijze te analyseren.

*) Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie. Beurswaarden kunnen fluctueren. Schogt Market Timing, noch enig andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbevelingen of de daarin opgenomen of verwerkte informatie.