U bent hier
>
Privacyverklaring
Weighted values
Index 19 januari 2021

DJIA:
Zilver:

Lees meer »
Printen

Privacyverklaring

 

Welke persoonsgegevens worden wanneer bewaard?

Door het registreren als member op deze website laat u uw naam- en adresgegevens bij markettiming.nl achter.

De volgende gegevens worden bewaard:

     

  • Naam, Bedrijfsnaam of opgegeven ‘pseudoniem’ (verplicht) 
  • E-mailadres (verplicht) 
  • URL-adres website (optioneel) 
  • informatie die u zelf ingeeft als bericht op de contactpagina 
  • Aankoopgeschiedenis (wettelijke bewaartermijn 7 jaar)

Na het versturen van het formulier worden de ingevoerde (persoons)gegevens opgeslagen in de beveiligde database van de website, met als doel om door u bestelde diensten of producten te kunnen leveren en/of automatisch een e-mail te versturen van een nieuwe gratis marktvooruitblik op de week of van een incidentele speciale aanbieding.

 

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens?

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics of cookies. Wij profileren onze klanten niet om gerichte advertenties te kunnen toesturen.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Indien u een online-dienst afneemt die door onze samenwerkingspartner MMA wordt geleverd, verstrekken wij hen uw naam, adres en e-mailadres. Op deze wijze ontvangt u de diensten direct na uitgifte in de VS zonder wachttijd van een of meerdere dagen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we uw adresgegevens door aan de postbezorger om de bestelling te laten bezorgen. Technische ondersteuning komt van CC Websolutions en Webvanced met wie een verwerksovereenkomst is gesloten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wanneer u uw naam- of adresgegevens wilt aanpassen kunt u dat doen in uw memberprofielpagina (member log in). Stuur dan een mail via de contactpagina op onze website met de naam en emailadres dat u heeft verstrekt.Wanneer u niet langer gebruik wil maken van onze marktvooruitblik-service, kunt u dit kenbaar maken door onderaan de mail op ‘Unsubscribe’ te klikken. Dit is ook mogelijk door in uw memberprofiel bij ‘Nieuwsbrief’ uw keuze om de wekelijkse nieuwsbrief gratis te ontvangen ongedaan te maken.

Als u uw e-mailadres dat u op markettiming.nl gebruikt wilt wijzigen stuurt u ons een e-mail via de contactpagina op onze website met vermelding van uw naam, oude en nieuwe e-mailadres. Wij verzorgen de wijziging binnen 14 dagen.

Indien u al uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kunt u daarvoor een verzoek indienen via de contactpagina op onze website. Vermeld daarin de naam en e-mailadres dat u heeft verstrekt bij registratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van aankopen in onze webshop van zeven jaar. Dat wil zeggen dat wij de aankoopgegevens zeven jaar na dato zullen verwijderen. Deze gegevens moeten wij zolang bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals voor de Belastingdienst.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor hebt afgegeven.

 

Inwerkingtreding

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.