U bent hier
>
Over Schogt Market Timing
Printen

Meer over Schogt Market Timing

Welkom bij Schogt Market Timing, voor onafhankelijke beleggingsopinies op basis van fundamentals, cyclusanalyse, technische analyse en samenhang  van planetenloop en omstandigheden op beurzen en in economieën, kortweg 'Financiële Astrologie' genoemd. Opgericht door Irma Schogt, marktanaliste, voorheen vreemde valutahandelaar in de dealingroom van de ABN Bank te Amsterdam. 

 

Waarom markettiming

Midden jaren 1990 trok de Amerikaanse marktanalist Raymond Merriman de aandacht door tijdens een lezing in Amsterdam een uitspraak te doen die de aarde onder valutahandelaar Schogt deed wankelen. De uitspraak luidde: mits de beleidsmakers dezelfde fouten (zouden) maken als in het verleden, de kans groot was dat er vanaf het jaar 2008 weer een wereldwijde crisis als in de jaren 1930 zou aftekenen. Na deze man en zijn methode 7 jaren gevolgd te hebben nam Schogt op 11 september 2001 de beslissing om market timing vanuit Nederland op de markt te brengen.

 

Schogt is sinds 2007 initiatiefnemer van de nieuwsbrief van het Wereldwijde Platform voor Financiële Astrologie: Market Timing Digest, waaraan ruim 12 financiële astrologen uit vele landen deelnemen. Market Timing Digest is een uitgebalanceerde adviesnieuwsbrief. Met de in de Market Timing Digest gepubliceerde beleggingstransacties, is  3 jaar achter elkaar de markt overtroffen.
Schogt is sinds 2002 exclusief distributeur in Nederland van het werk van de wereldwijd bekende marktanalist Raymond Merriman uit de VS. De door hem ontwikkelde markttimingsmethode vormt het basisraamwerk waarmee Schogt de markten analyseert, aangevuld door de visies van het Wereldwijde platform van Financiële Astrologen Market Timing Digest.


Schogt levert marktvisies met behulp van cyclusanalyse, trendanalyse, fundamentele en technische analyse, plus de samenhang van planetenloop en omstandigheden op beurzen en in economieën.Onafhankelijke beleggingsopinies
Schogt is volledig onafhankelijk.

 

Doelstelling

"Het is mijn doelstelling u aan betere beleggingsresultaten te helpen -

door de inzichten die Market Timing biedt om te zetten in heldere beleggingsopinies."


Positieve reacties op lezingen en workshops
door Irma Schogt
Irma Schogt spreekt voor zowel beleggers, als financieel zakelijk publiek en astrologen en ontvangt altijd veel positieve reacties. Hieronder een aantal voorbeelden.

Na een workshop "Goede tijden, slechte tijden en financiële astrologie" voor de AVN op 2 februari 2013:
“Ik heb genoten van je mooie en duidelijke uiteenzetting. Het is een ingewikkeld onderwerp, maar het spreekt me enorm aan.”
- Joske Vermeul, astrologe

Na een workshop "De markt verslaan met technische analyse plus planetencycli" voor TradersClub,  31 mei 2013:
"Reuze bedankt voor de grandioze presentatie van afgelopen donderdagavond, vond het erg leerzaam zoals jij de markt benadert. Deze materie wil ik mij ook eigen maken, ik ga er nu aan beginnen."
- Peter van Vondelen, trader.


Geïnteresseerd in lezingen en workshops door Irma Schogt?

Spiritual Speakers

Aanvragen kan bij Spiritual Speakers en bij ZijSpreekt.nl.
 

 

Schogt Market Timing is

gevestigd F. Zeijdelaarweg 23, 1382 MB  Weesp. Bezoek alleen op afspraak.

ingeschreven bij de KvK onder nummer 32086059

houder van BTW-nummer NL121070293B01

 

Belangrijke informatie

Schogt Market Timing brengt geen individueel beleggingsadvies uit maar slechts algemene aanbevelingen waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, waaronder begrepen het besluit tot houden, kopen, verkopen of daarmee gelijk te stellen verrichting ten aanzien van een effect of financieel instrument. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan Schogt Market Timings marktvisies kunnen geen rechten worden ontleend. Schogt Market Timing, noch enig andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website en/of in eigen beheer uitgegeven nieuwsbrieven gepubliceerde marktvisies of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van onze marktvisies en beleggingsaanbeveling(en) hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in beleggingsaanbevelingen gestelde feiten en verstrekte opinies.

Schogt Market Timing betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie heeft gebaseerd, niet onjuist of misleidend is. De marktvisies zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen. Schogt Market Timing geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie op deze website kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze website.