U bent hier
>
Over Schogt Market Timing
Weighted values
Index 20 februari 2019

DJIA: 82.4
Zilver: 172.85 **

Lees meer »
Printen

Over Schogt Market Timing

Welkom bij Schogt Market Timing, uw markettimingspecialist in Nederland. Zowel particuliere handelaren en beleggers als professionals vinden hier analyses en strategieën voor het optimaliseren van hun prestaties op de financiële markten.

De methode berust op uitgebreid historisch onderzoek van beursdata* naar de samenhang van historische trendanalysepatronen en natuurlijke cycli, om de serieuze handelaar en belegger te helpen bij het interpreteren van de verschillende financiële markten en de algemene economie.

De methode is op basis van het werk van cyclusanalist Walter Bressert, doorontwikkeld door de Amerikaanse marktanalist Raymond Merriman, die via de Merriman Market Timing Academy het aan een nieuwe generatie heeft doorgegeven - waar Schogt er een van is.

 

Track-record van de methode in de praktijk

54,4% winst in 3 jaar 2010-2012
21% winst halfjaar nov 2016 – mei 2017

Gemiddeld 20,5% op jaarbasis

 

 

Wat Schogt Market Timing voor u betekenen kan

Handelaren en beleggers vinden gratis nieuwsbrieven en video’s op deze site, en in de webshop researchboeken, webinars, live workshops en nieuwsbrieven.

Schogt is inzetbaar bij professionele beleggingsinstellingen als beleggingsadviseur voor advies bij het bepalen van een beleggingsstrategie.

Schogt Market Timing is opgericht door Irma Schogt, voormalig valutahandelaar bij AbnBank. Schogt is vertegenwoordiger van de Merriman Market Analyst (MMA) sinds 2002. Na afstuderen in 2015 aan de ‘Merriman Market Timing Academy’ is Schogt de enige Nederlands sprekende specialist in de markettimingmethode.

 

Schogt Market Timing is

gevestigd F. Zeijdelaarweg 23, 1382 MB  Weesp, Nederland. Bezoek alleen op afspraak.
telefonisch bereikbaar op ++31 (0)294 41 59 17,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 32086059

houder van BTW-nummer NL121070293B01


*) Zie ‘The Ultimate Books on Stock Market Timing’serie Deel 1 t/m 5 en andere marktonderzoekboeken. [Link.]

 

Belangrijke informatie

Schogt Market Timing brengt geen individueel beleggingsadvies uit maar slechts algemene aanbevelingen waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, waaronder begrepen het besluit tot houden, kopen, verkopen of daarmee gelijk te stellen verrichting ten aanzien van een effect of financieel instrument. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan Schogt Market Timings marktvisies kunnen geen rechten worden ontleend. Schogt Market Timing, noch enig andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website en/of in eigen beheer uitgegeven nieuwsbrieven gepubliceerde marktvisies of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van onze marktvisies en beleggingsaanbeveling(en) hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in beleggingsaanbevelingen gestelde feiten en verstrekte opinies.